I huvudet på smarta transportköpare

Under Svensk Sjöfarts Almedalsseminarium ”I huvudet på smarta transportköpare” möttes redare, transportköpare och politiker. Stort fokus var på hur vi kan skapa hållbara transportköpare.

Wallenius och Furetank berättade båda om sina stora investeringar i miljö- och klimatförbättrande åtgärder.

– Vi sysslar med rullande transporter och är ett familjeägt bolag och opererar på alla hav i världen. Vi har en stark drivkraft om att leda vägen mot en hållbar sjöfart och den visionen har lett oss till att ta fram en färdplan för en emissionsfri sjöfart. Detta är ett arbete vi har sysslat med länge och vi har exempelvis utvecklat utrustning men arbetar just nu med ett forskningsprojekt gällande vind, säger Per Tunell, Wallenius Marine.

– Vi är ett komplett rederi och är också familjeägt. Vi har investerat kraftigt i metandrivna fartyg och arbetar aktivt ihop med Thun Tankers. Vi har gjort en analys hur vi kan utveckla så energieffektiva fartyg som möjligt. Vi tänkte använda det renaste bränslet som går att få på marknaden och det är naturgas. 95 procent av vår energi görs av gas. Detta resulterade i att vi minskat bränsleförbrukning med 40 procent, säger Lars Höglund, VD Furetank.

Niklas Gustafsson, hållbarhetschef på Volvo, och Stefan Savonen, hållbarhetschef på LKAB menade att det är viktigt att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten, men såg också flera utmaningar.

– Vi försöker ställa om genom att satsa på både elektrifiering, LNG och LBG. Vi är en stor uppköpare av transporter och bara i Sverige har vi 16 olika anläggningar där vi producerar saker till Volvokoncernen. Vi har satt upp höga hållbarhetsmål och arbetar mycket i partnerskap. Att svara på frågan hur transportköpare kan känna ett större tryck för klimatomställningen är dock inte så lätt att svara på men det krävs något som får igång slutkunden på något sätt, säger Niklas Gustafsson, Volvo.

– Hållbarhet är otroligt viktigt i alla områden, inte bara transporter. LKAB har mål om att bli helt koldioxidfria och då tittar vi såklart på vår egna verksamhet, men den verksamheten är såklart beroende av transporter både på väg och sjöfart. Vi har valt att fokusera våra transporter på vägsidan och sedan vi hamnen tar kunderna över, på sjöfartssidan har vi inte kommit så långt ännu att vi fokuserat på den biten men naturligtvis är även den biten viktig, säger Stefan Savonen, LKAB.

Politikerna på plats var alla överens om att transportköparna måste ta ansvar för de transporter som sker och att trycket mot konsumenter gällande transporter bör öka.

– Vi har kommit överens om att minska utsläppen till 2030 och vi kommer att behöva skruva i styrmedel. Det är också viktigt att näringslivet tar sitt ansvar och att slutkonsumenterna får ökad medvetenhet och kunskap. Det är viktigt att fixa en samordnande funktion för sjöfarten och det är en av de saker som vi har gjort, säger Johan Büser, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Det behövs tydliga sjöfartsstrategier och både mål för hur man driver efterfrågan men också satsningar på utveckling. Exemplen från Wallenius och Furetank är nödvändiga att se mer utav. Då behövs satsningar i Sverige där vi blir en kommersiellt driven testbädd längs våra kuster. Samtidigt blir jag orolig när jag lyssnar på LKAB då man har en affärsmodell där man köper grisen i säcken och inte vet vilka båtar som transporterar varorna. Då krävs tankegångar kring handelspolitiken så att man hitta andra sätt så att man vet vilka transporter man använder sig av, säger Maria Gardjell, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

– Jag delar helt bilden av att alla transportslag behövs. Det är dock viktigt att visa hur bra sjöfarten verkligen är så att konsumenterna förstår att hela kedjan måste vara miljövänlig. Vi bör se till att spelreglerna gynnar sjöfarten på kort sikt men även på lång sikt. Spelreglerna måste gå hand i hand med de mål som man arbetar mot, säger Mikael Larsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

 

Du kan se hela seminariet på Svensk Sjöfarts Facebook-sida: https://www.facebook.com/foreningensvensksjofart/?ref=bookmarks