Hur påverkas sjöfarten av vårändringsbudgeten?

Regeringens vårändringsbudget innehåller som förväntat satsningar för att mildra effekterna av covid-19-pandemin. Exempelvis tillförs medel för beslutade åtgärder som exempelvis korttidsarbete. Regeringen aviserar också satsningar inom grön omställning såsom stöd för produktion av biogas och man begär också en höjning av det så kallade utgiftstaket med 350 miljarder.

– Det finns flera bra satsningar i vårändringsbudgeten och vårpropositionen som kan få bäring på sjöfarten, bland annat satsningar på att marknadsföra Sverige som turistdestination. Det aviserade biogasstödet är också något som vi ser som positivt och som vi tillsammans med Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar påpekat behovet av i ”Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft”, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– Vi ser positivt på att regeringen rustar för krisen med finansiella medel och stödjer verksamheter som nu befinner sig i kris. Sjöfarten ser ett stort behov av ett transportstöd för att säkerställa samhällskritiska transporter. I dagsläget transporterar sjöfarten cirka 90 procent av alla varor i världen och om sjöfarten stannar riskerar vi att hamna i ett läge där vi ser brist på varor och resurser – och där vill vi inte hamna, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

– Förutom transportstöd ser vi ett stort behov av att regeringen framöver ökar anslagen till Sjöfartsverket. Sjöfarten har i dessa kristider drabbats mycket hårt med hittills cirka 3000 varslade och uppsagda personer. För att minska bördan har våra grannländer, Finland och Estland, exempelvis tagit bort eller minskat farleds- och lotsavgifterna för rederierna, något som även Sverige skulle kunna göra. För att möjliggöra detta krävs kraftigt ökade anslag till Sjöfartsverket. I grunden handlar det om att hela modellen behöver ses över i enlighet med vad trafikutskottet redan föreslagit i sitt betänkande. Det är viktigt att vi nu gör allt vi kan för att öka konkurrenskraften för sjötransporter och därigenom också för svensk industri, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs hela vårändringsbudgeten här.

Läs hela vårpropositionen här.

Publicerad: 2020-04-15