Hör Svensk Sjöfarts VD reflektera över senaste veckans nyheter om corona och sjöfart

Publicerad: 2020-03-27