Godsstrategimöte med infrastrukturministern

Tomas Eneroth bjöd in Svensk Sjöfart, Fossilfritt Sverige, Tågoperatörerna och Sveriges Åkeriföretag till en diskussion om godsstrategin och framför allt hur sjöfartens potential kan realiseras. Utgångspunkt för samtalet var de förslag som Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, presenterade i tre debattartiklar i Dagens Industri och som trafikslagsföreträdarna replikerade på i en artikel. Sjöfarten, järnvägen och åkerinäringens har mycket gemensamt och utmaningarna liknar varandra i stor utsträckning.

För sjöfarten diskuterades klimatomställning och omlastningsmöjligheter och vad som kan möjliggöra dem. dessutom diskuterades farledsavgifter och behovet av morötter till aktörer som investerar för en hållbar framtid före alla andra, så kallade ”Early movers”, i alla trafikslag. En ytterligare diskussion rörde hamnavgifter.

– Det är mycket uppskattat att Infrastrukturminister Tomas Eneroth visar ett stort intresse för att med hjälp av branschen realisera goda idéer och förslag. Samhället har mycket att vinna på ministerns progressivitet, säger Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2017-11-15