Gemensam uppmaning till G20 för att stödja den maritima sektorn och globala leveranskedjor

Den internationella redarföreningen (ICS) skriver tillsammans med International Association of Ports and Harbour (IAPH) i pressmeddelande en uppmaning till G20 för att stödja den maritima sektorn och globala leveranskedjor. Organisationerna har gått samman för att uppmana G20-ledarna att agera snabbt för att skydda globala leveranskedjor från COVID-19. I ett öppet brev anförde de två organisationerna som företräder den globala sjöfartsindustrin och världens hamnar och hamnar att bland annat hålla transportkedjorna öppna. Cirka 90 procent av den globala handeln transporteras med kommersiell sjöfart, som flyttar världens livsmedel, energi och råvaror, såväl som tillverkade varor och komponenter – inklusive viktiga medicinska förnödenheter och många produkter som säljs i stormarknader, skriver ICS och IAPH bland annat i pressmeddelandet.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad: 2020-03-24