FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

Förhandlingar och intensiva diskussioner har pågått över lång tid men den 23 mars kom beskedet att Europaparlamentet och EU:s ministerråd nått en politisk överenskommelse om att gradvis reducera växthusgasutsläpp från europeisk sjöfart genom regelverket FuelEU Maritime. Parterna har enats om att växthusgasintensiteteten från energi som används ombord ska reduceras med 2 procent från år 2025 och 80 procent från år 2050. 

Regelverket, som är en viktig del av EU:s ”Fit for 55-paket”, har varit föremål för förhandling sedan juli 2021 och ställer krav dels på att minska växthusgasintensiteten i fartygsbränsle, dels landbaserad strömförsörjning vid hamnuppehåll för vissa fartygstyper. Kraven baseras på växthusgaser från ett livscykelperspektiv

– Svensk Sjöfart välkomnar uppgörelsen och är särskilt nöjda med att industrin nu fått klara direktiv om hur EU tänker fasa ut fossila drivmedel för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Svenska rederier ligger i framkant i omställningen och vi ser med tillförsikt på implementering av reglerna tillsammans med alla berörda parter, inklusive transportköpare och bränsleproducenter, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Reduktionen av växthusgasintensiteten gäller fartyg med en bruttodräktighet (GT) över 5000 oavsett fartygets flagg på resor inom EU/EES. Branschorganisationen Svensk Sjöfart har tidigare lyft vikten av att även inkludera fartyg under 5000 GT i regelverket för att säkerställa konkurrensneutraliteten inom sjöfarten. Parterna har i överenskommelsen enats om att en översyn av regelverket skall göras 2028 och därefter vart femte år, inklusive en klausul om att se över möjligheterna att inkludera fartyg under 5000 GT.

– Svensk Sjöfart är tacksamma för att man hörsammat vår önskan om att även inkludera fartyg under 5000 GT och att detta ska utvärderas år 2028, säger Fredrik Larsson.

Nästa steg är att den preliminära överenskommelsen formellt ska godkännas av Europaparlamentet och EU:s ministerråd.

Läs pressmeddelandet från Europaparlamentet här.

Lär Pressmeddelandet från EU:s ministerråd här.

Publicerad: 2023-03-24