Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, en av de 101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige

För tionde året i rad listar Aktuell Hållbarhet de 101 mäktigaste i Sverige inom hållbarhet. Ny på listan för i år är Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

Aktuell Hållbarhet skriver att Svensk Sjöfarts miljö- och klimatansvarige Fredrik Larsson ”genom proaktivt påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter har lyft frågan om hållbar sjöfart i Sverige och internationellt. Han har påverkat tunga, internationella sjöfartsorganisationer att ta sig an klimatfrågan, och arbetat för svenska rederiers möjlighet att göra bra miljö­investeringar”. Se hela listan här.

– Det är jättekul att hamna på en sådan här lista och det är tack vare Föreningens medlemmar som vi är där. Jag hoppas att våra medlemmar som investerar och satsar för en hållbar framtid tar åt sig äran. Det är givetvis kul att vi nu får ett kvitto på att det vi gör gemensamt är rätt och att det uppmärksammas även utanför sjöfarten, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2018-03-14