Fortsatt förlängning av regellättnader för sjöfarten

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att man har beslutat att ytterligare en gång förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat.

– Den rådande pandemin och den ökade smittspridningen innebär en stor påfrestning för transportbranschen. Beslutet idag innebär att vi förlänger giltighetstiden för certifikat och behörigheter, så att de inte utgör ett hinder för våra transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

– Föreningen Svensk Sjöfart är tacksamma för de snabba och nödvändiga operativa stödåtgärder som Transportstyrelsen och departement gett, och fortsatt ger, sjöfarten, säger Carl Carlsson.

Beslutet innebär att de handlingar på sjöfartsområdet vars giltighetstid löper ut mellan 1 april 2020 – 31 maj 2021 förlängs femton månader, dock längst fram till och med 30 september 2021.

Läs mer. 

Publicerad: 2020-12-18