Förslag till företagsbeskattning får bakläxa

I en debattartikel i Dagens Industri den 21 april, skickar Magdalena Andersson tillbaka kommitténs förslag för att på nytt analyseras innan regeringen är beredd på att lägga en proposition till riksdagen.

Bakgrunden till Företagsskattekommitténs utredning är att dagens skatteregler i viss mån gynnar företag med hög skuldsättning genom avdragsmöjligheten. Det är ett system som bland andra riskkapitalbolag använder sig av för att dra undan stora vinster i skatt genom s.k. räntesnurror och internlån, en metod för skatteplanering.

Syftet med kommitténs arbete var gott, men utredarna tog inte hänsyn till olika branschers specifika förutsättningar. Rederinäringen är en bransch med stora skulder och höga räntekostnader som verkar på en extremt konjunkturkänslig marknad. Att stoppa möjligheten för ränteavdrag för oss vore katastrofalt, något som vi påpekade i vårt remissvar till Finansdepartementet.

Vad som är extra positivt för Svensk Sjöfart är att Magdalena Andersson i sin debattartikel lyfter upp just behovet av särlösningar eftersom olika branscher har olika behov. Ett förslag från finansdepartementet kommer tidigast träda i kraft den 1 januari 2017.

Debattartikeln går att läsa här:

http://www.di.se/artiklar/2015/4/21/debatt-sa-maste-kommittens-skatteforslag-goras-om/

Svensk Sjöfarts remissyttrande går att läsa här:

https://www.sweship.se/Files/remissvar/141023%20SRF%20Remissyttrande%20Dnr%20Fi2014-2212%20SOU%202014-40.pdf?TS=635500225228197500

Pia Berglunds och min debattartikel i Dagens Industri om just detta går att läsa här:

http://www.di.se/artiklar/2015/4/9/debatt-var-bransch-riskerar-att-slas-ut/

Christian Lövgren

Chefekonom Svensk Sjöfart