Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige”

En ny rapport från det maritima kompetenscentret Lighthouse visar att utflaggningen får stora negativa konsekvenser för Sverige och hotar både Sveriges försörjningsförmåga, riskerar att minska kunskapen om sjöfart och försämrar ekonomin. Branschorganisationen Svensk Sjöfart har länge larmat om att antalet svenskflaggade fartyg riskerar att minska och att mer behöver göras från politiskt håll.

– Det är hög tid att politikerna förstår den stora utmaningen vi står inför. Från branschens sida har vi identifierat flera åtgärder som behöver genomföras för fler svenskflaggade fartyg. Det handlar exempelvis om att införa en långsiktig och förutsägbar nettomodell och att säkerställa att modellen kan användas av alla typer av konkurrensutsatt internationell sjöfart, men också se till att vi får en av de bästa tonnageskatterna i Europa så att Sverige blir en attraktiv flaggstat, säger Anders Hermansson VD på Svensk Sjöfart.

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export och under ett vanligt år reser cirka 30 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. I både freds-, kris- och krigstider är Sverige helt beroende av sjöfarten.

– En stark sjöfartsnäring är avgörande både för att kunna klara vår försörjningsberedskap i en kris, men vi är också beroende av att det finns sjöfartskompetens i Sverige för att kunna upprätthålla sjöfarten på Sverige. Utan en svensk handelsflotta kan vi exempelvis inte klara kompetensförsörjningen eftersom utbildningarna kräver praktik ombord på fartyg. Den tillträdande regeringen behöver snabbt fatta beslut om att tillskapa en kompletterande modulbaserad utbildning för sjöbefäl för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det här beslutet borde ha fattats för länge sedan och nu kan vi inte vänta längre om vi ska klara den långsiktiga kompetensförsörjningen till hela sektorn, säger Anders Hermansson.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2022-10-14