Förlängd tidsfrist för verifiering av poäng i Clean Shipping Index (CSI)

Sjöfartsverket skriver på sin hemsida att då tiden från att Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgiften först beslutades och när föreskriften träder i kraft har varit kort, så har Sjöfartsverket beslutat om att det är möjligt att ansöka om förlängd tidsfrist för verifiering av poäng i Clean Shipping Index (CSI).

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida.

Publicerad: 2017-12-22