Föreningen Svensk Sjöfart får ny ordförande

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte den 28 april valdes Claes Berglund, chef för Public Affairs & Sustainability Stena AB, till ny ordförande och efterträder därmed Håkan Johansson, VD Gotlandsbolaget, som varit ordförande för föreningen sedan år 2020.

– Jag är hedrad över uppdraget som ordförande för Föreningen Svensk Sjöfart och ser mycket fram emot vad vi gemensamt ska åstadkomma de kommande åren. Sjöfarten är en viktig näring i sig och vi står inför en spännande tid där det har blivit tydligt hur central sjöfarten är för Sveriges försörjningsberedskap, klimat och industri. Flera stora frågor kommer att vara i fokus den närmsta tiden, exempelvis frågan om tonnageskatt. Även återställandet av nettomodellen och kompetensförsörjning står högt upp på agendan. Givetvis är också klimat- och miljö samt säkerhet något som vi inom föreningen ständigt arbetar med, säger Claes Berglund.

Svensk Sjöfart är en branschorganisation som startades redan 1906 och representerar idag ett 60-tal rederier som tillsammans transporterar både varor och passagerare till och från Sverige och runt om i världen. Förutom att Claes Berglund valdes som ny ordförande valdes Frida Rowland AtoB@C Shipping och Tommy Kalin, SOL, som nya ledamöter.

Svensk Sjöfarts styrelse består nu av Claes Berglund, Dan Sten Olsson, Stena AB, Lars Höglund, Furetank Rederi AB, Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line Abp, Frida Rowland, AtoB@C Shipping, Anders Thyberg, Wallenius Lines AB, Markus Lindbom, Stena Line Group, Ingvar Lorensson, Rederi AB Donsötank, David Kristensson, Northern Offshore Services AB, Torkel Hermansson, Tarbit Shipping AB, Jonas Backman, Sirius Shipping AB, Tommy Kalin, SOL, Johan Källsson, Erik Thun AB och Anders Hermansson, Svensk Sjöfart. Annika Asp Svensk Sjöfart, är styrelsens sekreterare.

Publicerad: 2022-04-29