Förbättringsförslag om EU:s utsläppshandelssystem publicerade

Den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment har tillsammans med branschorganisationen Svensk Sjöfart och den nederländska redareföreningen skrivit till Europaparlamentet och Ministerrådet för att uttrycka sitt stöd för kommissionens förslag på klimatpaket och lagstiftning för sjöfarten. Kommissionens förslag syftar till att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn och parterna presentera i sitt brev till EU flera förbättringsförslag som skulle kunna göra att förslaget än mer bidrar till omställningen.

– Bland annat önskar vi att storleksgränsen bör ändras och att fler fartygstyper bör inkluderas. I dagsläget undantas fartyg som är under 5000 GT, vilket vi anser är en märklig parameter att bedöma huruvida fartyg ska betala för sina utsläpp eller ej. Det är också viktigt att intäkterna från systemet faktiskt används till att bidra till sjöfartens klimatomställning. EU bör exempelvis säkerställa att det finns en finansiell mekanism och stöd för forskning och innovation för att utveckla både nollutsläppsfartyg och rena bränslen, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs mer.

Publicerad: 2022-04-12