Flera innovationer för en hållbar sjöfart

Svenskt marintekniskt forum och Föreningen Svensk Sjöfarts webinarserie om grön innovation fortsätter och den här gången har turen kommit till innovationer som handlar om bland annat vätgas, eco-driving och elektrifiering.

Per Tunell från Soya Group berättade om vägen mot hållbar sjöfart och menade att det finns tre olika saker som behöver vara i fokus för att man ska lyckas med omställningen på ett fartyg.

– Det är fullt möjligt för oss att få hållbar sjöfart om vi attackerar tre saker. Det ena är energieffektivisering, vi måste förbruka mindre energi ombord. Det andra är att använda energin som finns runtom fartygen och det tredje är att med den lilla energin som vi fortfarande behöver bära med oss måste vi hitta fullt hållbara bränslen. När vi gör innovation inom Wallenius kommer vi en bit men för att förflytta sjöfarten behöver vi komma ut och därför jobbar vi mycket i partnerskap och vi har jobbat med frågorna i över 10 år, säger Per Tunell.

Vätgasdrift är något som Gotland Tech Development som ägs av Gotlandsbolaget bland annat arbetar med.

– Vi har en resa mot Destination Zero och Sverige har en klimatlag som bygger på 70 procents reduktion till år 2030 gällande växthusgaser och vi ska uppnå en klimatneutral trafik år 2045. Gotland är vår största ö och vår trafik, som vi har förmånen att bedriva genom Destination Gotland, är ”landsvägen” till och från Gotland. Vi vill inte försämra trafiken och dra ner på farten för att flytta Gotland längre från fastlandet, i stället vill vi hitta lösningar som inte släpper ut växthusgaser. Därför startade vi Gotland tech development där vi jobbar med partnerskap. Vi använder våra egna fartyg som testbäddar i trafiken och jobbar exempelvis med laddbybridprojekt och i forskningsprojekt gällande biogas, vätgas och elektrifiering. Horizon-serien innehåller ropaxfartyg och en katamaran och är designade för att kunna drivas av fossilfri vätgas, säger Christer Bruzelius från Gotland Tech Development.

Alfa Laval, ett av Sveriges största marinteknikföretag, berättade om bolagets resa och arbete med hållbarhet.

– I närtid har vi arbetat med exempelvis barlastvattenreningslösningar, där vi samarbetat med Wallenius. I Alfa Laval har ett testrum som är som ett maskinrum ombord på fartyg fast det är på land där vi kan utveckla produkter. Bränslefrågan och vår metanolbränslelösning fyller nästan 10 år nu. Idag är det stort intresse på metanol. Vi jobbar även bland annat med WIN GD med metanol och ammoniak. Vi arbetar även med energibesparingsåtgärder, säger Peter Nielsen.

Elektrifiering och hamnarnas roll var i fokus för ABB:s presentation.

– Om man förutspår och vet att det kommer ett ökat energibehov och skulle vi bara ersätta bränslet för det svenska transportarbetet skulle vi behöva i storleksordningen 3-4 kärnkraftverk eller 3-4000 vindkraftverk. Hamnen kommer samtidigt ha mindre tillgång och energipriserna går upp. Hur ska vi då hantera detta? Vi tänker att det är intressant att tänka som ett smart elnät i hamnen där man kan kapa toppar och minska investeringskostnaderna i hamnen i klassisk el-infrastruktur och få ett nät som skjuter i båda riktningar, säger Jörgen X Karlsson från ABB.

Hur fartyg kan skötas automatiskt för att uppnå bränslebesparingar, det hade Tomas Lindquist, VD på Qtagg, svaret på.

– Ombord på fartygen styr vi de stora maskinerna som driver fartygen. Vi kopplar upp maskinerna och i stället för ett slutet system blir det öppet system så att man kan optimera maskinerna när de körs. I steg två tittar vi på hela propulsionssystemet och i steg tre så tar vi vid när kaptenen är klar med sin passage plan och tar in informationen och gör en optimering för att uppfylla målen, exempelvis förbruka en viss mängd bränsle. I sista steget rapporterar vi även in detta till land så att man kan hitta de bästa operationella målen för resan, säger Tomas Lindquist.

Se webinariet i efterhand här. 

Publicerad: 2023-02-03