EU:s sjöfartslagstiftning kan göra mer skada än nytta enligt redare och grön organisation

Den Europeiska redarföreningen ECSA och organisationen Transport & Environment (T&E) har gått samman för att uppmana EU-länderna och ledamöterna i Europaparlamentet att införa nödvändiga ändringar av förslaget till regelverket FuelEU Maritime, i syfte att anpassa det till EU:s klimatlag och Parisavtalet mål.

ECSA och T&E skriver i ett pressmeddelande att man varnar för att kommissionens förslag inte uppfyller ambitionsnivån och inte tar itu med andra intressenters ansvar, såsom bränsleleverantörerna. Om förslaget antas i sin nuvarande form kan det göra mer skada än nytta för sjöfartens klimatambition.

– ECSA och T&E stödjer mer ambitiösa mål för införandet av renare bränslen för rederier och bränsleleverantörer. Bränsleleverantörernas ansvar är väsentligt för att uppnå dessa ambitiösa regulatoriska mål enligt ovan (delat ansvar). ECSA och T&E efterlyser därför införandet av kraftfulla krav på medlemsstaterna under FuelEU Maritime för att säkerställa att bränsleleverantörer i europeiska hamnar levererar överensstämmande bränslen till fartyg i tillräckliga kvantiteter för att uppfylla de regulatoriska målen, skriver ECSA och T&E i pressmeddelandet.

Även Svensk Sjöfart instämmer med ECSA och T&E om att EU bör genomföra ändringar i regelverket.

– Självklart kan Kommissionen kräva att fartyg skall använda hållbara drivmedel. Men dessa drivmedel måste ju också gå att få tag på om det inte skall stanna vid ett önsketänk. Därför ser vi det som en självklarhet att regelverket FuelEU även måste ställa krav på medlemsländerna och producenter samt leverantörer att tillhandahålla de volymer som Kommissionen kräver att fartygen skall använda. Vi är också helt överens med T&E att majoriteten av intäkterna från ett handelssystem med utsläppsrätter måste öronmärkas för att finansiera utveckling och användning av hållbara drivmedel, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Du hittar det gemensamma uttalandet från ECSA och T&E här.

Publicerad: 2022-05-31