EU:s miljökommitté röstat för att inkludera sjöfarten i EU ETS

EU:s Miljökommitté röstade den 7 juli för att inkludera fartyg över 5000 GT i EU ETS; EU:s utsläppshandelsrättssystem. Kommittén efterlyser bland annat en”Ocean Fund” för perioden 2023 till 2030 som ska möjliggöra att sjöfarten uppnår miljö- och klimatmål.

– Att EU:s miljökommitté nu röstat för en EU ETS för sjöfarten följer vi noga. Det är viktigt att systemet fungerar för sjöfarten och gynnar de rederier som går före i utvecklingen. Vi tror att man måste göra en ordentlig konsekvensanalys innan man kan veta hur detta kommer att påverka sjöfarten mitt i den rådande coronakrisen. Den svenska sjöfartssektorn är i världsklass gällande miljö och klimat och för dessa aktörer är det dock självklart viktigt att det satsningar på miljö och klimat blir en konkurrensfördel så att fler kan följa efter mot en hållbar framtid, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer.

Publicerad: 2020-07-07