Estland slopar farledsavgifterna – Svensk Sjöfart hoppas att Sverige gör detsamma

Sjöfartsadministrationen i Estland, Veeteede Amet, har bekräftat att estniska parlamentet har godkänt ett lagförslag om att farledsavgifterna för alla fartyg som besöker hamnar eller ankarplatser i Estland slopas helt under perioden 1 april 2020 till 31 mars 2021.

– Farledsavgifterna hämmar industrins möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden och leder dessutom inte till de politiska målen om ökat användande av sjöfart. Som en viktig coronaåtgärd måste Sveriges regering säkerställa att avgifterna sänks drastiskt eller helt helst tas bort helt som i Estland och Finland. Långsiktigt finns det naturligtvis också anledning att fundera över vilka transportmässiga konkurrensförutsättningar svenskt näringsliv ska ges, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2020-04-22