Sök till Energimyndighetens Sjöfartsprogram!

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations,- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem. Sista ansökningsdag är 4 september 2018 kl. 23:59.

På Energimyndighetens informationsträff om Sjöfartsprogrammet berättade Magnus Henke som arbetar på avdelning för forskning och innovation på Energimyndigheten om programmet.

– Aktörer som akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut kan ansöka till programmet. Programmet är också öppet för ansökningar inom såväl grundläggande forskning, tillämpad forskning samt demonstration och innovation. Syftet med utlysningen är att bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem och stärka svensk konkurrenskraft. Trots att programmet heter sjöfartsprogrammet behöver det dock inte vara rena sjöfartsprojekt som ansöker; även hamnverksamhet och anslutande verksamheter är välkomna att söka. Är man dock osäker på om det är just detta program man ska ansöka till – ring oss så försöker vi vägleda och vi är öppna för dialog, säger Magnus Henke.

– Vi skapar detta program för att få ett helhetsgrepp, bättre synliggöra våra satsningar, förflytta mindset till mer offensiv forskning, attrahera nya aktörer och få ett skräddarsytt programråd. Tidigare när vi exempelvis inte hade ett enhetligt program skedde forskningen i småbitar och det blev väldigt svårt att få grepp om vad som hände, säger Magnus Henke.

Läs om programmet här.

Kontaktuppgifter för mer information:

Magnus Henke, Avdelningen för forskning och innovation, Energimyndigheten, Tel. +46 (0)16 544 21 03 www.energimyndigheten.se

Publicerad: 2018-05-30