ECSA uppmanar parterna vid IMO att stödja ambitiösa mål för minskning av växthusgaser

Den europeiska redarföreningen, ECSA, skriver i ett pressmeddelande att man uppmanar till att IMO-mötet MEPC 72 tar beslut om att minskning av sjöfartens växthusgasutsläpp.

Läs mer här.

Publicerad: 2018-03-26