Digitalisering, hållbarhet och rekrytering i fokus under Almedalsveckan

Almedalsveckans flitigast debatterade ämnen rörde digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning och samtliga på Maritim Mötesplats scen var överens om sjöfartens betydelse för samhället. Bland annat deltog infrastrukturminister Tomas Eneroth på ett seminarium som modererades av Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart, och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på ett seminarium som modererades av Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

 

Svensk Sjöfarts var under årets Almedalsveckan medarrangör till Maritim Mötesplats och arrangerade även två seminarier, ”I huvudet på smarta transportköpare” och ”Framtidens sjöfart – smarta fartyg, AI och digitalisering”, vilka lockade stor publik. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltog och menade att flera saker kan genomföras för att öka konkurrenskraften.

– När jag var ordförande i Trafikutskottet flaggade sjöfarten ut, men idag är utvecklingen den motsatta och det är mycket glädjande att se. Jag tror att kopplingen digitalisering, automatisering och sjöfart är väldigt stark. Regeringen har tillsatt den nationella samordnaren har tillsatts för att stödja arbetet för sjöfarten. Gällande hamnarna är alla överens om att Sverige har lite för många hamnar men man behöver också öka automatiseringen för att öka konkurrenskraften, säger Anders Ygeman.

Svensk Sjöfart arrangerade också ett gemensamt seminarium med Swedegas och ett med Blå Tillväxt.

Under onsdagens lunchseminarium samtalade ungdomsförbunden med Christer Bruzelius, VD för Destination Gotland, Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line, och Niclas Mårtensson, Stena Line, om framtidens kompetensförsörjning. Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, och Lars Nicklasson, Lighthouse, modererade seminariet. I slutet av seminariet fick de alla frågan vad de önskade att en framtida statsminister skulle genomföra för första beslut.

– Jag skulle vilja att en blivande statsminister från er lägger fram en vision om att Sverige ska bli den ledande sjöfartsnationen och att alla departement därmed har det för ögonen, säger Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland.

– Jag tycker att man bör sätta ner foten och säga att vi ska bli en stark maritim nation – en havsblå agenda behövs i framtiden, säger Niclas Mårtensson, VD, Stena Line.

– Jag hoppas att vi i framtiden har en större inflaggning och att sjöfarten i framtiden är en naturlig del på agendan och att alla vet att sjöfarten transporter 90 %, säger Johanna Boijer-Svahnström.

– Det är viktigt med en strategi och också arbeta med att sprida innovationen till övriga världen, säger Joar Forsell, ordförande för liberala ungdomsförbundet.

 

Under veckan arrangerade arrangörerna av Maritim Mötesplats fyra lunchseminarier, bland annat en riksdagsdebatt med samtliga politiska partier visade på en stor enighet gällande sjöfartens betydelse.

 

Under måndagen möttes generaldirektörerna för Sjöfartsverket, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen för ett samtal om hur ökad samverkan kan leda mot ökad hållbarhet.

 

Blå Tillväxt arrangerade ett seminarium med Åsa Coenraads (M), Emma Berginger (MP) och Elin Gustafsson (S).

 

Du kan se flera av seminarierna på Svensk Sjöfarts Facebook-sida och på Lighthouse hemsida.

Publicerad: 2019-07-05