Den internationella sjöfartsindustrin arbetar för internationell klimatfärdplan

ICS, International Chamber of Shipping, har tillsammans med sina industrikollegor återigen skickat in tydliga önskemål om att FN:s sjöfartsorganisation IMO måste leverera i klimatfrågan. Industrin arbetar tillsammans med att sätta upp ambitiösa mål för hur sjöfarten ska kunna bidra.

– Ska IMO hålla sin tidsplan för en klimatfärdplan behöver medlemsländerna inom IMO komma samman och finna en gemensam väg framåt. Industrin går nu före med att föreslå dessa ambitiösa mål och vi hoppas att den svenska regeringen kommer att stödja dessa, säger Pia Berglund, vice vd, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2017-09-13