Debattartikel från Blå Tillväxt, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd

Av den svenska exporten går nära 90 procent med sjöfart en del av sträckan från avsändare till mottagare. Samtidigt är det bara 3-4 procent av dessa volymer av de inrikes transporterna som går till sjöss. Istället sker transporterna på en redan hårt ansträngd landinfrastruktur, detta skriver Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd i en debattartikel idag.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2019-03-07