Danish Shipping kritiska till Sjöfartsverkets nya avgiftssystem

Danish Shipping uttrycker i ett pressmeddelande  stark kritik mot Sjöfartsverkets nya förslag på avgiftssystem.

Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart säger i pressmeddelandet att avgiftssystemet riskerar att påverka handeln negativt och att transporterna flyttas från mer miljövänlig och effektiv sjöfart till den redan överbelastade infrastrukturen.

Jakob Ullegård som är chef för Danish Shipping uttrycker också sin oro för det nya systemet.

– Den svenska regeringen har valt ett sätt som går emot många politiska avsikter att flytta varor från de redan välfyllda vägarna påland till de effektivare blåa vägarna till sjöss där rymden är riklig. Jag är också oroad över de negativa effekterna som det svenska beslutet kan få på till exempel färjan. Färjorna är en väsentlig del av infrastrukturen mellan våra två länder, som – lyckligtvis – verkar väldigt mycket tillsammans. Det skapar man nu barriärer för, säger Jakob Ullegård.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad: 2017-10-20