Claes Berglund, Stena AB, vald till ny vice-ordförande för Europeiska Redareföreningen ECSA

Vid ECSA:s årsmöte den 9/10 på Cypern valdes Claes Berglund enhälligt med acklamation till vice ordförande.

– Detta innebär att Claes nu ingår i den yttersta ledningen för organisationen av ECSA och på så sätt kan vi ännu tydligare visa vårt engagemang för de europeiska frågorna som är otroligt viktiga för oss i Svensk Sjöfart. Claes kommer på sikt att därmed också inträda i rollen som President för ECSA om något år. Vi är från föreningen mycket glada och stolta över att ha fått detta erkännande säger Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart.

– Jag känner med hedrad av förtroendet att mer aktivt leda ECSA in i ett nytt EU. Sjöfarten är som sådan beroende av ett starkt EU med tydligt fokus på en öppen marknad och frihandel, säger Claes Berglund.

Publicerad: 2017-10-10