Blå Tillväxt, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd i Altinget debatt: ”Vässa de transportpolitiska verktygen”

De transportpolitiska målen, trafiktillväxten och ambitionen om ett hållbart samhälle ställer alla krav på att sjöfartens potential nyttjas bättre. Om regeringen verkligen vill nå ambitionerna i maritima strategin, nationella infrastrukturplanen och godsstrategin så finns nu ett bra tillfälle, skriver representanter för Svensk sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2019-03-19