Blå Tillväxt i SVT Opinion: 100 svenskflaggade fartyg – så här kan de bli ännu fler

Många års målmedvetet och faktabaserat samarbete har gett resultat. Tillsammans har sjöfartsbranschen och politiker lyckats bryta den nedgående trenden och nu växer den svenskflaggade handelsflottan igen, skriver Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart, Mikael Huss, VD för Sjöbefälsföreningen och Kenny Reinhold Ordförande för Seko Sjöfolk på SVT Opinion idag.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad: 2019-02-21