Blå Tillväxt i Mariestads-Tidningen debatt: Vänd sjöfartens kris

Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen) skriver idag i Mariestads-Tidningen debatt om hur sjöfarten påverkats av coronapandemin och vilka långsiktiga åtgärder som krävs för att vända den kris som sjöfarten och framförallt färjesjöfarten nu befinner sig i.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2021-01-08