Blå Tillväxt i Hela Gotland: Internationellt register fel väg att gå

Blå Tillväxt skriver idag i tidningen Hela Gotland ett svar på ledaren om det trendbrott som vi förhoppningsvis ser avseende fartyg svenskflaggade fartyg, samt behovet av att lagstiftare säkerställer att den svenska flaggan inte har sämre villkor än andra likvärdiga nationer på den internationella sjöfartsmarknaden.

Läs hela svaret här.

Publicerad: 2019-01-11