Blå Tillväxt i GP debatt: Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat

Med tre enkla åtgärder till låg kostnad kan regering och riksdag skapa goda villkor för den svenska sjöfarten att växa med kraft. Något som innebär fler jobb, tillväxt och minskad klimatpåverkan, skriver sjöfartsorganisationerna i Blå Tillväxt.

Läs mer här.

Publicerad: 2018-06-11