Bidra till bättre arbetsmiljö för hela sjöfarten!

Har du en bra idé för att öka trivseln ombord? Nu söker Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp efter förslag och goda erfarenheter som kan användas i en kalender som syftar till att ge tips och inspiration till hur arbetsmiljön ombord kan förbättras ytterligare.

– Vi är säkra på att det finns många goda idéer som hela sjöfartsbranschen skulle få stor nytta av. Förslagen får gärna vara både stora och små och de vinnande bidragen kommer att inkluderas i kalendern som kommer att spridas till hela den svenska sjöfarten. Vi söker även efter bilder som visar på en god arbetsmiljö. De vinnande bidragen kommer att publiceras i kalendern, säger Ragnar Johansson, ordförande i Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp.

Idéen om en kalender som syftar till en bättre arbetsmiljö uppkom då Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp genom Vågrätt och Lättaankar fick vetskap om att det fanns problem med kalendrar med lättklädda kvinnor ombord, något som det finns en nolltolerans om.

– Inom Föreningen Svensk Sjöfart anser vi att det är helt oacceptabelt med sådana kalendrar och ville därför ge ett alternativ som istället leder till att arbetsmiljön ombord blir så bra som den kan. Förhoppningsvis kan kalendern både ge tips på aktiviteter man kan göra tillsammans ombord och möjliggöra att goda idéer som redan finns inom den svenska sjöfartssektorn sprids till fler. Tanken är att kalendern ska finnas både digitalt och i tryckt format för dem som önskar. En referensgrupp med ombordanställda kommer tillsammans med Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp välja ut bidragen så att innehållet ska bli så användbart som möjligt, säger Carolina Kihlström, sekreterare i Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp.

Skicka in ditt bidrag senast den 20 augusti till carolina.kihlstrom@sweship.se.

Publicerad: 2021-06-10