Thun och Svensk Sjöfart i Altinget Debatt: ”Farledsavgifter slår undan benen för de politiska målen”

Rikard Engström, Svensk Sjöfarts ordförande Håkan Johansson och Johan Källsson, VD Thun, skriver idag i Altinget debatt om att Sjöfartsverkets höga farleds- och lotsavgifter motverkar de politiska målen om att flytta gods från väg till sjöfart och att skapa välstånd genom ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad: 2019-05-16