POLITIKER PRATAR SJÖFART (1) – Anders Åkesson (C)

Vi har tagit ett snack med några politiker om hur de ser på sjöfarten och vilka åtgärder de kommer arbeta för efter valet och om de hamnar i regeringsställning. Först ut är Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Se eller läs hela intervjun här:

 

Vad är sjöfartens betydelse för Sverige enligt dig?

– Den är extremt stor. I stort sätt alla varor som ska till och från vårt land, om det så är bilar eller andra saker, kommer via sjöfart. Och allting vi tillverkar och exporterar från vårt land och det är jättemycket som går på köl till och från vårt land och det glömmer vi som tillbringar vårt liv på landbacken en stor del av året. Och vi ser inte detta därför sjöfarten fungerar så väldigt smidigt och bra. Men sjöfarten har extremt stor betydelse för vår roll som världfärdsnation, för det är exporten av skogsprodukter exempelvis där skogen ger 130 miljarder kronor om året rätt in som värde i svensk välfärd, och i stort sett allt det går på en båt ut ur vårt land.

Vilka åtgärder vill du se för sjöfarten?

– Väldigt många. För det första måste sjöfarten ses som en del i en transportkedja. Om vi tar skogen som exempel så startar det ju med en väldigt avancerad maskin ute i skogen som tar fram trädet, någon annan, ofta en lastbil eller tåg, transporterar skogen till en industri som förädlar den till papper eller till trävaror eller textilier eller energi. Och väldigt ofta och i anslutning till den industrin går ju sen produkten ut på en båt från Sverige. Och då måste man se helheten från skogsmaskinen, via lastbilen, järnvägen och sjöfarten till en slutkund som betalar för denna fantastiska produkten som har vuxit och förädlats i Sverige. Och då måste man se på sjöfart  som annan transport som en del av industrin och att lika viktigt att godsindustrin i vårt land har goda förutsättningar att utvecklas långsiktigt och hållbart, så är ju själva transporten precis lika viktigt för det är ju en del av industrin. Men tyvärr ser vi det sällan så i den politiska debatten, utan vi diskuterar sjöfarten för sig och landtransporterna för sig och själva industproduktionen för sig. Och där skulle jag vilja bidra till mer sammanhållen diskussion. Den är väl komplicerad, men den är nödvändig. För missar man sjöfarten i den här kedjan, ja då kommer ju inte pappret, träet, textilen eller energin ut ur landet.

Om Centerpartiet kommer i regeringsställning, hur ser vi det om fyra år?

– Förhoppningsvis och om Centerpartiet och jag får påverka mycket, genom en större helhetssyn på transporter. Att transporter är en del av den industriella produktionen. Att när vi stället krav på hållbarhet och goda villkor, miljö, sociala villkor, ekonomisk hållbarhet på industrin och att även omfatta transportnäring och att vi ställer höga och rimliga, rätt utformade krav även där. Vad gäller sjöfarten så måste man då ha i minne att det är en global näring, den lämnar landet, den lämnar kanske Europa på sin färd ut i världen med något som exporteras härifrån. Då måste man se till helheten. Men att transportnäringen och sjöfarten är en del av svensk industriproduktion som i sin tur skapar välfärd i vårt land, det skulle kunna vara ett av bidragen.

Publicerad: 2018-08-28