Webinar: Nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – hur påverkar det aktörer inom sjöfarten? (Endast för Svensk Sjöfarts medlemmar)

Datum och tid: Tisdagen den 20 oktober kl.09.00-10.00.
Plats: Digitalt. Länk skickas till samtliga anmälda cirka en vecka innan seminariet.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs och sista anmälningsdag är den 18 oktober. Seminariet är endast för Svensk Sjöfarts medlemmar.

Varmt välkommen till ett webinar om det nya viktiga ekonomiska arbetsgivarbegreppet som kan få stor påverkan för sjöfarten!

Regeringen har den 23 juni överlämnat en proposition till Riksdagen om att Sverige ska övergå till ett sk. ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid tillämpning av den sk. 183-dagarsregeln (montörsregeln) i intern rätt samt i svenska skatteavtal. I nuläget tillämpar Sverige ett formellt arbetsgivarbegrepp. För personer som åker på tjänsteresa till Sverige kan detta komma innebär en skattskyldighet från första dagen, vilket i sin tur leder till ökad rapporteringsskyldighet för er som företag. I vissa fall kan kortare resor till Sverige vara tillåtna, dock max 45 dagar under ett år. Reglerna förväntas träda ikraft 1 januari 2021.

PwC kommer under sitt seminarium förklara reglerna och genom exempel visa på hur reglerna kan komma att påverka er verksamhet, men PwCs ambition är även att tillsammans med er diskutera hur ni ser på förslaget och vilken påverkan förändringen kan få.

Program

09.00 Inledning och välkomna – Anders Hermansson, Vice VD Svensk Sjöfart

Hur påverkar det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet sjöfarten? – Christian Le Guillarme, Örjan Berg och Ulrika Lundh Eriksson, PWC

Frågor och diskussion

10.00 Slut