Världssjöfartens dag 2022: ”New technologies for greener shipping”

”New Technologies for greener shipping”, så lyder IMOs tema för årets Världssjöfartens dag för vilken Maritimt Forum är huvudarrangör av för årets firande i Sverige.

Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12.

Förhandsanmälan krävs – dock senast den 27 september. Anmäl dig här.

PROGRAM 

13:30-14:00 kaffe intill hörsalen Wallenstam

14:00-14.10 Dagens hållpunkter presenteras av moderator samt några välkomstord av museichefen Carina Sjöholm

14:10-14:20 Välkomsttal

Christine Hanefalk, Maritimt Forum samt

Anders Hermansson, Föreningen Svensk Sjöfart

14:20-14:30 Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket

– Genom gröna sjöfartskorridorer ställer sjöfarten om

14:35-14.45 Maria Stockhaus (M), Riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet

– Vilka politiska satsningar ligger i pipeline?

14:50-15:05 Lars Höglund, Furetank Rederi AB

-Hur kan grön teknologi och regler för handelsfartyg skapa vinst både för rederi och fraktköpare?

15:10-15:25 Christer Bruzelius, Gotland Tech Development AB

– Gotland Horizon – En resa mot fossilfri sjöfart

15:30-15:45 Caroline Båth / Claes Fredriksson, Liquid Wind AB

– E-metanol, en skalbar lösning för omställning av sjöfarten

15:50-16:20 Caroline Ferning, Lighthouse, Jörgen X Karlsson från ABB, Ethan Faghani från Cetasol samt Per-Erik Larsson från METS Technology AB

-En teknikrunda med presentation av inspirerande exempel från marin teknik och forskning

16:20-16:30 uppsamling frågor

Moderator: Rebecca Dalén, Maritimt Forum

 

Efter program med talare, sker förflyttning till Sjöfartsmuseet Akvariet, där följer rundvandring och förhandsvisning samt efterföljande mingel under lättsammare former. Anmäl dig här. 

Från 17:00 till 18:45
Plats: Sjöfartsmuseet Akvariet

 

Läs mer om dagen här.