Svensk Sjöfarts medlem Stena Line bjuder in till Shippinggolfen

Önskar du delta? Det går bra att bjuda in en shippingvän.

Anmälan till: shippinggolfen@stena.com