Svensk Sjöfarts årsmöte 2019: Navigera framåt för framtidens sjöfartssektor (FULLBOKAT)

Datum: torsdag 25 april
Tider: 13.30-17.00
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Anmälan: Seminariet är fullbokat. Var vänlig kontakta Carolina Kihlström, carolina.kihlstrom@sweship.se för väntelista. Hela dagen är kostnadsfri (du behöver ej ange fakturaadress i anmälan), men anmälan och eventuell avanmälan krävs senast 12 april. Utebliven närvaro utan avanmälan senast 12 april debiteras med 500 SEK.

Välkommen till en eftermiddag med tema marknad och ledarskap för säkrad kompetensförsörjning!

Den svenska sjöfartssektorn kan med glädje se tillbaka på 2018  med bland annat inflaggningar och forskningsprogram. När vi blickar framåt krävs nya affärsmodeller, omvärldsbevakning samt regelverk och system som leder rätt. Med en handelsflotta som växer krävs också extra fokus på rekrytering och kompetensförsörjning och därmed en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass. För att belysa detta ämne kommer spännande talare på temat diskutera hur man förändrar en företagskultur och varumärke till en konkurrensfördel och vad vi har att vinna på att arbeta med en arbetsmiljö i världsklass.

Vad har vi att vänta oss i framtiden? Vad krävs för att flytta positionerna framåt och hur ökar vi den svenska handelsflottan allt mer – både vad gäller marknadsandelar och personal? Detta och mycket mer kommer att belysas på Svensk Sjöfarts årsmöte i Stockholm 25 april.

Program: 

Kl.13.30 Välkomna och inledning

Sjöfartsåret 2018 – Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

Tema 1: Social hållbarhet genom ledarskap – en arbetsmiljö i världsklass

Inkluderande ledarskap: att skapa psykologisk trygghet för att ta vara på all kompetens – Ellen Landberg, ledarskapsexpert

Ett starkt varumärke byggs inifrån – via företagskulturen – Linda Hammarstrand, Culture Academy

Tema 2. Ekologisk hållbarhet – hur uppnår vi klimat- och miljömål genom sjöfart?

Samtal med bland annat Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet och Jessica Rosencrantz, andre vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Tema 3: Ekonomisk hållbarhet genom sjöfart och marknad – en framåtblick för en ökad handelsflotta

En spaning mot sjöfartens framtid– Rikard Engström

Maritime Trend report och Macro-forecasting om framtida fraktbehov – Christopher Rex, Danish Ship Finance

Hur uppnår vi ökad sjöfart? – Pia Berglund, nationell samordnare för sjöfart och inrikes sjöfart

Framtidens sjöfart – Tomas Eneroth, infrastrukturminister

16.45 Framåtblick – Vad väntar runt hörnet? – Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfart

17.00 Slut