Sjölog 2017

Den 22-23 februari på Lindholmen Conference Center.

Chalmers Studentkårs Sjösektions SJÖLOG är ett återkommande event med syfte att sammanföra studenter och bransch för ett ömsesidigt utbyte. Ett event där studenterna får chans att skaffa sig insikt i vad som väntar efter studietiden med möjlighet ställa frågor om karriärval samtidigt som gästande företag får tillfälle att träffa och marknadsföra sig inför potentiella framtida medarbetare, kunder eller leverantörer!

Läs mer och anmälan