Sjöfartsseminarium i Stockholm

Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning bjuder härmed in till det första årliga seminariet mellan myndigheten och sjöfartsbranschen.

Seminariet är uppdelat på två dagar och äger rum den 6-7 april 2016 på Best Western Arlanda Hotellby och riktar sig främst till fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, miljöskydd, sjöfartsskydd eller operation på ett rederi eller dess underleverantörer samt andra myndigheter eller intresseorganisationer inom sjöfarten.

Se följande länk för mer information: www.transportstyrelsen.se/sjofartsseminarium

Vi hoppas på bred uppslutning!