Sjöfartslunch om Cyber Risk Management

Datum och tid: 3 mars kl.11.30-13.30

Plats: Hotell Eggers, Drottningtorget 2-4, Göteborg

Anmälan: Sjöfartslunchen är fullbokad. Var vänlig och kontakta Carolina Kihlström för väntelista.

Varmt välkomna till sjöfartslunch med tema Cyber Risk Management! IMO:s resolution om ”Maritime cyber risk management in safety management systems” tydliggör att rederiers säkerhetsledningssystem (SMS, Safety Management System) bör ta hänsyn till cyberriskhantering i enlighet med ISM-koden, senast vid den första årliga verifieringen av rederiets DOC (Document of Compliance) efter 1 januari 2021.

Under sjöfartslunchen kommer Transportstyrelsen och Svensk Sjöfart presentera senaste nytt i frågan och implementeringen av resolutionen och rederier från olika segment kommer att berätta om lärdomar och utmaningar att arbeta med cyber risk management. Sjöfartslunchen riktar sig främst till säkerhetsansvariga på rederier, men alla som är intresserade av frågan är varmt välkomna att delta.

Preliminärt program:

11.30 Lunchwrap

12.00 Inledning och information om cyber risk management guidelines – Christina Palmén, Svensk Sjöfart

12.20 Status i frågan inom IMO och EU samt implementering av Resolution MSC.428(98) – Maritime cyber risk management in safety management systems – Johan Isaksson, Transportstyrelsen

12.40 Exempel från rederier om hur man arbetar med frågan

  • Sten Rosenqvist, Eckerö
  • Donald Werner, Furetank

13.15 Frågor och diskussion

13.30 Slut