Shipping and the Environment – research meets reality

Program och information om anmälan finns i nedanstående dokument.

Shipping_sem_2017_program