Öka dina kunskaper om sjöfart – Utbildningsvecka för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten

Den 4-7 december är det dags för Svensk Sjöfarts utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten. Under veckan kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt om sjöfartens framtid.

Regeringen har mål om förflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och genom ökat fokus på sjöfart finns mycket att vinna för miljö, klimat och hälsa. Bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket har i uppdrag att arbeta transportslagsövergripande och utbildningsdagen syftar till att underlätta detta arbete genom ökade kunskaper inom sjöfartsområdet.

Utbildningen hålls digitalt och är gratis (fakturaadress behöver ej anges). Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom till deltagare som önskar och som deltagit vid samtliga tillfällen.

Program

4 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och veckans program

8.40 Grundläggande kunskaper om sjöfart och sjöfartens roll i samhället samt logistikflödet – Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart

9.15 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

Pass 1. Hur arbetar en redare? – Lars Höglund, vd, Furetank Rederi AB

9.35 Frågor och diskussion

9.45 Slut


5 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

8.40 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

8.40 Pass 2. Hur arbetar en hamn? – Anders Nordlund, Hamnkapten, Stockholms Hamnar

9.10 Pass 3. Hur arbetar en skeppsmäklare? – Carolina Ulff, skeppsmäklare, Tore Ulff Chartering AB

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut


6 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

08.35 Hur arbetar svenska myndigheter med sjöfart?

  • Sjöfartsverket –Johan Wahlström, enhetschef infrastrukturavdelningen
  • Trafikverket – Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
  • Transportstyrelsen – Pernilla Wallin, stf Sjö och Luftfartsdirektör
  • Försvarsmakten – Stefan Nohrénius, Avdelningsdirektör/PCL Transport

09.25 Sjöfart och politiska målsättningar och prioriteringar nationellt och internationellt – Johanna Rantsi, Sjöfartspolitisk talesperson och riksdagsledamot i trafikutskottet, Moderaterna

9.45 Slut


7 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

8.35 Sjöfartens fokusområden

8.35 Säkerhet, sjöfartsskydd och teknik – Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor, Svensk Sjöfart och Hans Friberg, Tallink Silja

– Hur styrs sjöfartens säkerhetsarbete?

– Vilka är de viktigaste frågorna just nu?

– Hur arbetar svenska redare med säkerhetsfrågor?

9.00 Miljö och klimat – Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, Svensk Sjöfart

– Vad har sjöfarten för miljö- och klimatmål?

– Hur styrs sjöfartens miljö- och klimatarbetet internationellt och nationellt?

– Hur arbetar svenska redare med miljö och klimat idag?

9.20 Forskning och innovation – Caroline Ferning, koordinator, Lighthouse

– Vilka är aktörerna, hur arbetar de och vilka områden är viktigast på kort och lång sikt?

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut