Nya utmaningar för sjöfarten och oljeindustrin –IMO:s 2020 direktiv

När: 16 maj 2018 kl.12.30-16.15

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Anmäl dig här senast 11 maj.

2016 bekräftade International Maritime Organization, IMO, att den globala utsläppsgränsen om 3,5 procent svaveldioxider i sjöfartsbunker sänks till 0,5 procent från 1 januari 2020. En sådan globalt gällande och omfattande minskning kan komma få en dramatisk påverkan på sjöfarten och raffinaderiindustrin. Vilka följder kan detta få? Hur kommer man hantera denna utmaning? Finns det lösningar och hur kommer de se ut?

Föreningen Svenskt Sjöfart tillsammans med Energimyndighetens Forum för globala energifrågor har nöjet att välkomna er till en spännande eftermiddag i Göteborg, för en insyn i hur några av Sveriges största aktörer ser på framtiden med striktare utsläppskrav. Bekräftade talare är Preem, Stena, Svensk Sjöfart, Alfa Laval och Fearnlyes Research.

Program

12.30 Registrering och kaffe

13.00 Välkomnande av Bo Diczfalusy, ordförande för Energimyndighetens Forum för globala energifrågor

13.05 Rikard Engström – VD på Svensk Sjöfart

13.15 Introduktion till seminariet av dagens moderator Michael G:son Löw

13.25 Hur påverkar IMO:s reglering det globala energisystemet? Dag Kilen – Senior Analyst Fearnleys Research

13.50 Konsekvent genomförande av 0,50% svavelhalt för marina bränslen: IMO- processen Caroline Petrini – Miljöhandläggare Transportstyrelsen

14.10 Hur tänker sjöfartsindustrin? Carl-Johan Hagman – CEO Stena Rederi AB

14.35 Paus

14.55 Klarar raffindustrin omställningen? Mattias Backmark – Chef Affärsutveckling Preem AB

15.20 Scrubbers – en del av lösningen. Hur ser framtiden ut för Scrubbers? Peter Leifland – President Marine Division Alfa Laval

15.45 Paneldiskussion

16.15 Slut

För information Forum för globala energifrågor, besök www.energimyndigheten.se/energiforum