Medlemsmöte om efterlevnad av EU-lagstiftning inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) (ENDAST FÖR SVENSK SJÖFARTS MEDLEMMAR)

Datum och tid: 19 december, kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut dagen innan mötet.
Anmälan: Anmälan har stängt, var vänlig kontakta Madeleine Säll, madeleine.sall@sweship.se, för efteranmälan senast den 18 december.

Allt fler direktiv från EU närmar sig implementering i medlemsländerna och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) är på var mans mun. Vad innebär respektive reglering mer exakt och hur förbereder man sin rederiverksamhet på efterlevnaden av dessa nya regelverk som snart träder i kraft?

Rapporteringskraven enligt CSRD och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) börjar gälla från och med räkenskapsåret 2024 för stora noterade företag och från och med 2025 för övriga stora företag. Mindre noterade företag ska rapportera från och med 2026.  Regelverket CSDDD, som är ett komplement till CSRD, innebär nya rättsliga krav på ansvar i företags värdekedjor för att motverka negativ påverkan på mänskliga rättigheter, klimat och miljö.

Svensk Sjöfart bjuder in till ett möte med gästtalare från Svenskt Näringsliv och europeiska redareföreningen (ECSA) i syfte att bidra med kunskap inom området och med förhoppning om att stå bättre rustade inför kommande lagstiftning. Dessutom kommer representanter från Stena Line att berätta om sitt arbete i frågan.

Mötet syftar till att både bidra med kunskap och utbyte rederier emellan och tjäna som startskott för fortsatt dialog inom föreningen gällande dessa frågor.

För frågor vad vänlig kontakta info@sweship.se.

Varmt välkommen!


Program

10.00 Välkomna och introduktion av dagens program
– Camilla Åberg Linder, näringspolitisk expert, Svensk Sjöfart

Innebörden av CSRD
– Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering, Svenskt Näringsliv

Innebörden av det kommande regelverket CSDDD
– Jonas Berggren, analyschef, Svenskt Näringsliv

Tid för frågor

Paus 5 min

Europeiska shippingperspektivet på lagstiftningarna som är i annalkande och hur rederier kan förbereda sig
– Evina Fotiadou, Policy Advisor, Europeiska redareföreningen (ECSA)

Tid för frågor

Stena Line delar erfarenheter 
– Maria Tornvall Group Head of Sustainability, Stena Line och Karin Bistedt, Social and Financial Sustainability Lead, Stena Line

Frågor och diskussion
– Madeleine Säll, Moderator, Svensk Sjöfart

12.00 Mötets avslutande