Kan fler flaggor hissas eller kommer Sverigeskeppet sjunka?

Datum och tid: 3 juli kl.13.00-13.45

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Vad betyder sjöfarten för varuförsörjning och hur viktig är branschen i kristider? Hur kan sjöfarten bidra till förbättrat säkerhetsläge? Behövs den svenska flaggan ur ett säkerhetsperspektiv? Om så är fallet, hur kan antalet svenskflaggade fartyg öka?

Medverkande:
  • Daniel Bäckström, riksdagsledamot, ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag (C)
  • Hans Wallmark, riksdagsledamot, ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag (M)
  • Janine Alm Ericsson, riksdagsledamot, ledamot i finansutskottet, suppleant i försvarsutskottet, Sveriges riksdag (MP)
  • Claes Berglund, Director Public Affairs and Sustainability, Stena
  • Jan-Eric Nilsson, Gotlandsbolaget
  • Rikard Engström, vd, moderator, Svensk Sjöfart