Inbjudan till informationsmöten om Barlastkonventionen

Med anledning av att Barlastvattenkonventionen inom kort förväntas bli fullt ratificerad och därmed träda ikraft under 2017 så arrangerar Föreningen Svensk Sjöfart tillsammans med Transportstyrelsen kostnadsfria informationsmöten för i första hand medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart men även för externa deltagare, i mån av plats.

Stockholm – 8 mars klockan 13.00 – 16.00

Göteborg – 10 mars klockan 13.00 – 16.00

Läs här för mer  info och anmälan:Inbjudan till informationsmöte om Barlastvattenkonventionen