Gas på land och till sjöss – nya möjligheter för Sverige

Energigas Sverige bjuder in till seminarium med medverkan av bl.a. Jens P Buchhave, Terntank

Tid: onsdag 18 november kl 09:00 – 16:00
Plats: Armémuseum, Stockholm
Adress: Riddargatan 13 (Karta)

För att minska transportsektorns utsläpp behövs effektivare fordon, nya tekniker och renare bränslen med lägre utsläpp. Användningen av flytande naturgas, LNG och flytande biogas, LBG ökar i Sverige och blir ett allt viktigare bidrag till omställningen av tunga transporter på land och till sjöss. 

Välkommen till ett nationellt heldagsseminarium i Stockholm som belyser frågor kring infrastruktur, incitament och marknads-implementering för flytande natur- och biogas.

Vägverket och Sjöfartsverket medverkar och ger sin syn på utvecklingen av flytande gas för transportsektorn. Därefter får vi en internationell utblick av tillväxten i Europa och andra delar av världen. Efter lunch diskuteras vad som kan få marknaden att växa utifrån miljöfördelar, prisutveckling och incitament. En fungerande infrastruktur är en förutsättning. Dagen avslutas med en debatt om vad politiken kan och bör bidra med.

Länk till seminariet