Framtidens Sjöfart

Mer sjöfart – en utopi eller verklighet?

Alla prognoser pekar på att transportbehovet ökar samtidigt som det blir trängre och trängre på vägar och järnvägar medan sjöfarten har kapacitet att ta mer. Hur ser rederierna i Sverige på potentialen för mer sjöfart längs Sveriges kuster? Påverkar den globala sjöfartskrisen utvecklingen även i kustnära sjöfart?

Pia Berglund, VD på Svensk Sjöfart berättar mer om rederiernas tankar kring möjligheten mer sjöfart längs Sveriges kuster.

Framtidens Sjöfart är en naturlig mötesplats för de som är intresserade av logistik och infrastruktur och med särskilt intresse för en fungerande sjöfart i Bottniska viken. Dagen syftar även till att uppdatera dig kring frågor som berör sjöfarten i norra Europa. Årets tema är: Hur stimuleras sjöfarten i norr?

Plats: Scandic Luleå

Tid: 10.30-16.15 Registrering från 10.00 och efterföljande mingel från 16:15.

Pris: Medlem i Norrbottens Handelskammare: 350: – (exkl. moms) Ordinarie pris: 750: – (exkl. moms) Lunch, eftermiddagsfika och mingelmat ingår.

Länk till anmälan och läs mer