Framtida transporter 2016

Universeum, Göteborg  den 9 februari 2016

Hur kan vi förflytta oss och transportera varor på ett hållbart sätt i framtiden? I projektet Framtida transporter får eleverna skapa egna transportlösningar och samtidigt påverka sin samtid och framtid.

Universeum Göteborg arrangerar en tävling för elever i årskurs 7 och 8. Det bygger på arbetsmodellen Unga spekulerar och engagerar lärare, elever, näringsliv, akademi och politik. Arbetssättet ger stora möjligheter att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor samt att arbeta över ämnesgränserna.

Den 9 februari 2016 ställer eleverna ut sina modeller, presenterar sina framtidsvisioner och utmanar experter från näringsliv, politik och akademi.

Föreningen Svensk Sjöfart medverkar i projektet tillsammans med bland andra Preem, Schenker, Chalmers, Volvo, SJ, Göteborgs Hamn, Trafikverket och Göteborgs Universitet.

Läs mer