Medlemsmöte om tonnageskatten – Stockholm

Föreningen kommer att hålla möte i Göteborg den 21 december och i Stockholm den 17 januari för en dialog kring det beslutade tonnageskattesystemet.

Medlemsmöte om de praktiska frågorna runt införandet av tonnageskatten samt samråd om vilka förändringar som är önskvärda för att systemet ska bli mer inkluderande.

Stockholm den 17 januari 2017 på Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan om deltagande önskas senast den 19 december till: Annika.Asp@sweship.se

Agenda (pdf)