Dialogmöte i Stockholm – Save the date

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Nära samarbete ska ske med Trafikverket och man ska ha en dialog med Transportstyrelsen, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt övriga berörda. Uppdraget har ett trafiköverslagsgripande perspektiv och man ser till gods- såväl som till persontransporter.

Inbjudan: Dialogmöte med möjlighet för näringen att komma med inspel kommer att ske den 13/9 i Stockholm och den 20/9 i Göteborg. Redan den 6/7 kl 15-16.30 kommer uppdraget att fokuseras på ett seminarium i Almedalen.

Läs mer här: http://www.sjofartsverket.se/ivv